Strona główna

Firma "Usługi BHP i PPOŻ Wojciech Babicz" zajmuje się świadczeniem usług w zakresie przestrzegania i dostosowania przez przedsiębiorstwa obowiązków na nich spoczywających, które wynikają z prawa pracy, w szczególności przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach swoich działań tworzymy i wdrażamy niezbędną dokumentację, prowadzimy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzimy doradztwo w sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Oprócz tego wprowadzamy programy naprawcze mające na celu poprawę warunków na stanowiskach pracy.

Usługi wykonujemy na podstawie stałej współpracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło.

Nowość: W porozumieniu z firmą Pracownia Hałasu s.c. rozszerzyliśmy zakres działalności o akredytowane pomiary:

- hałasu przemysłowego,

- hałasu drogowego,

- hałasu na stanowiskach pracy,

- hałasu lotniczego.

Szczegóły na: akredytowane pomiary hałasu, mapy akustyczne, analizu porealizacyjne - Pracownia Hałasu s.c.

akredytowane pomiary hałasu - Pracownia Hałasu s.c